klubba2

Värmebolaget i Sundbyberg AB utesluts

2015-06-01

Svenska Kyl & Värmepumpföreningens styrelse har beslutat, efter att frågan behandlats av SKVPs etiska nämnd, att omgående utesluta Värmebolaget i Sundbyberg AB (556321-5143) som medlem ur föreningen. Beslutet togs efter det att den etiska nämnden kommit fram till att Värmebolaget i Sundbyberg AB brutit mot SKVPs etiska regler genom att inte följa ett beslut taget av Värmepumpbranschens Reklamationsnämnd.