Varför EN organisation - KV-företagen och SVEP

2014-02-18

Arbetet mot ett samgående mellan föreningarna pågår med oförminskad styrka.Närmast på aktivitetslistan är onsdagen den 12 mars då SVEP håller extra föreningsmöte i Stockholm för att besluta om de önskar se en sammanslagning. Om det blir ett positivt svar då kommer det mötet följas av ett ordinarie årsmöte i SVEP samt ett extra föreningsmöte i KVF, bägge mötena under maj månad. Om även de mötena kommer ut med ett positivt svar startar sedan nästa kapitel i sammanslagningen. Det som ligger närmast då är den juridiska samordningen av föreningar och servicebolag, vilket ska vara klart före halvårsskiftet. Därefter kommer ett intensivt arbete påbörjas för att under hösten få alla pusselbitar på plats. Till årsskiftet 2014/15 ska sedan allt arbete vara klart och vi kommer gå in i 2015 som en större och starkare organisation.

Varför ska då föreningarna gå samman?
Likheterna mellan de två föreningarna är långt fler än skillnaderna. Vi arbetar med samma teknik – den värmepumpande tekniken, vi möts av samma utmaningar i formen av rekrytering och kompetensförsörjning, konkurrensen från fjärrenergi (fjärrvärme och fjärrkyla) samt behöver bevaka och påverka det arbete som sker, både på nationell såväl som på EU-nivå, i formen av förslag till olika standarder och förordningar.

Genom att gå samman kan vi samordna och optimera våra resurser samt stärka vår röst i debatten och synas på ett bättre sätt. För i de här sammanhangen har storleken verkligen betydelse. I samband med att de två styrelserna beslutade att rekommendera sina medlemmar gå samman gjorde respektive ordföranden uttalanden som i allra högsta grad fortfarande är gällande:

- Det här är något som jag är helt övertygad om kommer gynna både medlemsföretagen i bägge föreningarna såväl som branschen som helhet, säger Peter Lundström, ordförande i Kyl & Värmepumpföretagen.

- Med de två organisationerna sammanslagna kommer vi vara bättre rustade att klara av branschens stora utmaningar som rekryterings- och utbildningsbehov samtidigt som ett dubblat medlemsantal innebär större möjligheter att påverka och föra fram medlemmarnas intressen, fortsätter Peter Lundström.

- Arbetet med att ta fram förslaget till ny organisation har verkligen fungerat mycket bra. Redan vid första mötet kändes den positiva stämning som sedan dess genomsyrat hela arbetet. Med den utveckling vi ser inom kyl- och värmepumpbranschen med en större överlappning mellan kyla och värme är det här ett naturligt och nödvändigt steg för att vi ska behålla vår styrka och förmåga att utvecklas och påverka som bransch, säger Johan Barth, vice ordförande i SVEP.