Stapeldiagram1020x340

Vårens konjunkturrapport presenterad

2017-03-17

Vårens konjunkturrapport från Industrifakta har just släppts. Den kompletta rapporten går att ladda ner från Medlemssidorna på vår hemsida. Nedan följer en kortare sammanfattning av vad som står där.

Konjunkturutveckling 

Under helåret 2016 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer ha uppgått till 7,6 miljarder kronor. Utfallet innebar en ökning med 3 procent jämfört med 2015. 2016 inleddes starkt men tillväxten bromsade sedan in under andra halvåret. Bedömningen är en fortsatt tillväxt med i storleksordningen 3 procent per år under perioden 2017-2018. Komfortkyla beräknas få en starkare tillväxt jämfört med kommersiell kyla tack vare en ökad byggvolym inom kontor, handel och offentliga lokaler.

Regional utveckling 

Den starkt positiva trenden på kylmarknaden i Stockholms län gjorde tillfälligt halt under 2016. Utfallet blev en nolltillväxt, vilket var avsevärt svagare än vad utvecklingen under första halvåret 2016 indikerade. Komfortkyla föll tillbaka med 8 procent och kommersiell kyla ökade med drygt 9 procent. Båda sektorerna kan troligen se fram emot en ökning i år med 10-15 procent följt av en fortsatt tillväxt 2018, som dock väntas bli avsevärt svagare.
 
Kylinstallationsmarknaden i Västra Götaland inledde 2016 mycket svagt. Situationen under andra halvåret var däremot en helt annan och totalt sett beräknas de samlade installationerna ha vuxit med närmare 60 procent. Båda sektorerna ökade kraftigt, men kommersiell kyla gick dock starkast och marknadsvolymen beräknas ha ökat med över 70 procent. Det är rimligt att förvänta sig en negativ rekyl i år och nästa år. Totalt sett under perioden 2017-2018 bedöms volymen falla tillbaka med omkring 15 procent.
 
Som väntat föll Skånes kylinstallationer tillbaka under 2016. Utvecklingen blev emellertid inte fullt så negativ som förväntat. Minskningen stannade på drygt 10 procent och det var främst komfortkyla som var sänket på marknaden. I år väntas marknaden studsa tillbaka till 2015 års volym. 2018 kan utvecklingen fortsätta i positiv riktning. Kommersiell kyla är den sektor som troligen får den starkaste tillväxten under kommande tvåårsperiod.

Utfallet för den total kylmarknad i Sydsverige blev en ökning med totalt sett ca 7 procent. Kommersiell kyla var draglokalet på marknaden och visade en ökning med 10 procent. Med hänsyn till ökade bygginvesteringar för privata och offentliga lokaler, är det komfortkyla som beräknas få den mest positiva tillväxten under kommande två år. Totalt sett väntas marknaden för kommersiell kyla falla tillbaka något medan komfortkyla spås växa med omkring 5 procent per år. 

Trots en svag inledning under första halvåret 2016, blev facit en total ökning av de samlade kylinstallationerna med 7 procent i Mellansverige. Komfortkyla svarade för den mest positiva tillväxten tack vare en stark utveckling för lokalbyggandet. Under den kommande tvåårsperioden som helhet kommer troligen kylmarknaden att växa något. I år finns det emellertid risk för en viss nedgång, som rekyl på ökningen 2016. 

Utfallet för den totala kylmarknaden i Norrland minskade kraftigt med ca 25 procent. Det var som väntat kommersiell kyla som var orsaken till det negativa utfallet. Marknaden bör återhämta sig under kommande tvåårsperiod med en positiv rekyl i år och en svag tillväxt 2018.