Diagram1600x340

Vårens konjunkturrapport

2023-03-23

Under 2022 beräknas det samlade värdet av utförda kylinstallationer ha uppgått till ca 10,8 miljarder kronor. Utfallet innebär en ökning med 2 procent jämfört med 2021, vilket var en marginellt svagare positiv utveckling än vad som signalerades i höstens prognos. 

Prognosen för 2023 har justerats och visar nu en tillväxt med 2 procent. 2024 bedöms marknaden kunna växa med 5 procent.

De kraftigt stigande energipriserna har skapat ett ökat behov av att energieffektivisera fastighetsdriften. Här kan det handla om både utbyte och service och underhåll.

Jämfört med förra mätningen i september är det fortsatt svårt att rekrytera personal. De intervjuade kylteknikföretagen rapporterar mycket stora rekryteringssvårigheter när det kommer till samtliga personalkategorier. 

Som medlem kan du logga in här för ta del av hela konjunkturrapporten. 

Webbinarium - konjunkturen i branschen

Är du mer intresserad av hur ekonomin utvecklas, möjliga framtidsutsikter för kyl- och värmepumpsbranschen samt vilka hot och möjligheter vi ser de närmaste åren erbjuder vi ett webbinarium den 30 mars i ämnet. Presentationen kommer hållas av Jens Linderoth, som arbetar på SKVPs samarbetspartner, Navet.

När: Torsdag 30/3, kl. 08.30-09.00

Anmälan: Klicka här för att komma till anmälan.