Rekrytering1270x340

Välkomna till våra branscher

2020-10-29

Coronakrisen har lett till en kraftigt ökad arbetslöshet i Sverige. I augusti kom statistik från SCB som visade att arbetslösheten i Sverige ökat med 114 000 människor, en ökning på drygt två procent och för ungdomar över sex procent. Men det finns ljus i mörkret. Kyl-, värme- och ventilationsbranscherna går starkt och har rekryteringsbehov. Det skriver Per Jonasson, VD på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, och Britta Permats, VD på Svensk Ventilation, i en debattartikel i Mariestadstidningen idag.

Vi sträcker därför ut en hand och välkomnar alla som friställts till oss. Regeringens stora satsningar på yrkesutbildning innebär en unik möjlighet att ställa om till yrken där arbetskraftsbristen är stor.

När krisen bröt ut i Sverige i början på mars var det många inom våra branscher som var oroliga för framtiden. Efter ett starkt första kvartal fanns en oro för att försäljningen framåt skulle störtdyka. När vi nu har statistiken klar för oss kan vi se att dessa farhågor kommit på skam. Det skedde en nedgång i april och maj, men redan i juni drog det igång rejält och kompenserade mycket för den tidiga dippen. Efter det finns inga signaler om någon förändring.

Samtidigt finns det många branscher som har det tufft. Inom besöksnäringen har varsel och konkurser duggat tätt, men även andra branscher har drabbats hårt av den ekonomiska nedgången. Det syns i statistiken, en tvåprocentig ökning av arbetslösheten på så kort tid är ytterst ovanlig. Att Sverige i en europeisk kontext har klarat sig något bättre än andra länder, är en klen tröst för alla de som nu ställts utan arbete och som är oroliga för sin framtid.

I våra branscher har det länge funnits brist på arbetskraft. Kyl- och värmepumpbranschens egen kompetensutredning, Matchningskommissionen, konstaterade ifjol att det årliga glappet mellan hur många som utbildas till yrket och det årliga rekryteringsbehovet är över 300 personer. Det omedelbara rekryteringsbehovet idag ligger på cirka 750 personer. I ventilationsbranschen är situationen snarlik. Vi har gått starka genom krisen och behoven har inte förändrats nämnvärt.

I höstbudgeten satsar regeringen 1 013 miljoner kronor på Yrkesvux. Det innebär hela 15 500 nya utbildningsplatser. Inom Yrkeshögskolan sker ytterligare satsningar, vilket innebär 1 100 nya platser. Tillsammans med nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga, kommer detta innebära goda möjligheter för i synnerhet unga människor att finna jobb, givet att de väljer att genomgå en yrkesutbildning.

Till dig som söker efter jobb vill vi därför säga detta; Det finns fortfarande många jobb i Sverige som inte tillsätts på grund av att sökanden med rätt kompetens saknas. Ta därför chansen att arbeta med våra medlemsföretag. De erbjuder stimulerande arbete med uppgifter som är viktiga både för samhället just nu och för att vi ska klara klimatomställningen, med stort mått av eget ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Vägen dit går via en yrkesutbildning och möjligheterna har aldrig varit bättre.

Per Jonasson, VD Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Britta Permats, VD Svensk Ventilation