Meeting1270x340

Välkommen till Varmt och Kallt FoI ting

2020-07-07

Den 18 november bjuder Varmt & Kallt in till en dag med fokus på forskning och innovation. 

Dagen kommer att innehålla ett 20-tal muntliga presentationer kombinerat med lika många posters. Dessa tar upp det senaste inom den forskning som bedrivs inom Energimyndighetens forskningsprogram Termo. Eventet avslutas med mingel med möjlighet att skapa nya kontakter, diskutera utmaningar och förhoppningsvis så nya frön till lösningar på vägen till ett resurseffektivt och hållbart energisystem. Inträdet är kostnadsfritt med förtur för medlemmar inom Varmt & Kallt.

Välkommen till Varmt och Kallt Fol Ting!

inbjudan Varmt och Kallt FOI ting.pdf