KylaVarme

Välkommen till Kyla & Värme

2017-01-26

KYLA+ Värmepumpar har blivit Kyla & Värme. Dessutom har vi passat på att uppdatera vår layout, som vi hoppas att du ska gilla.

-    Det har gått några år sedan vi gjorde om layouten senast och det var nu hög tid att modernisera den igen, säger Johan Tegnelius, redaktör. När vi dessutom stod inför ett skifte av formgivare kändes det ännu mer passande att göra det vid nyåret.  
Den som följt tidningen och kan sin KYLA+ Värmepumpar kommer känna sig hemma även i det nya formatet.

-    Så är det, fortsätter Johan. Vi vill blanda det gamla med det nya på ett igenkännande sätt, även om vi kommer fortsätta förändringsarbetet framöver. 

En ambition som funnits länge har varit att balansera upp namnet så att det bättre speglar tidningens fokus. Johan förklarar:

-    Om vi backar bandet hela vägen till början, till slutet av 1980-talet, var tidningens namn kort och gott KYLA. Fokus låg uteslutande på kylbranschen och värmepumpar utgjorde inte något större inslag i tidningen. Allt eftersom värmepumpmarknaden vuxit har dock den delen av marknaden även fått ett större utrymme i tidningen.

En första justering gjordes i det att KYLA blev KYLA+ Värmepumpar.

-    På så sätt lyfte vi upp värmepumparna i tidningens huvud. Rent utseendemässigt var kyla fortfarande det dominerande, vilket är något vi har velat ändra på de senaste åren när värmepumparna har blivit ett minst lika naturligt fokusområde för oss som kylmarknaden har varit. 

Sedan många år tillbaka har tidningen webbadressen kylavarme.se och tanken har funnits på att låta det även bli namnet på tidningen. 

-    Tanken har väckts i omgångar på att vi borde ta upp det i tidningens namn, att på så sätt korta och förenkla det. KYLA+ Värmepumpar är långt att både skriva och läsa ut. Kyla & Värme har också dykt upp så många gånger när vi diskuterat namnbyte under åren att det inte kändes så konstigt längre. Kyla & Värme – med fokus på kyl- och värmepumpmarknaden. Det känns rätt, eller hur?

Johan avslutar med en uppmaning – och det är att hjälpa till att sprida tidningen ännu mer. 

-    Det händer otroligt mycket på marknaden just nu och behovet av information och inspiration är större än på länge. Om personalen på installations- och serviceföretagen regelbundet får sitt personliga exemplar av tidningen, om driftteknikern ute på anläggningen får sitt personliga exemplar av tidningen eller om miljöinspektören med ansvar för köldmedierapporteringen på en kommun får sitt personliga exemplar av tidningen. Ja, då vill jag mena att kommunikationen i vardagen kommer att lyftas eftersom alla sitter på mer kunskap. Dessutom har man alla möjligheter att påverka innehållet genom att höra av sig till redaktionen. Vi gillar sådan kontakt!

Mer om tidningen och hur du kan prenumerera kan du läsa på www.kylavarme.se