Välkommen till årets viktigaste dag den 23 maj!

2014-04-16

Som medlem i Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, eller Kyl & Värmepumpföretagen är du välkommen att delta vid ordinarie årsmöte i SVEP och extra föreningssammanträde i KV-företagen.

Tid: 
Fredagen den 23 maj, kl. 10.00 – 16.45 (middag kl. 18.00-21.00)

Plats: 
Berns salonger, Stockholm – dagsprogram
MS Sjöbris – middag  

Ärenden: 
Svenska Värmepumpföreningen
Ordinarie årsmöte, samt beslut om samgående mellan Svenska Värmepumpföreningen och Kyl & Värmepumpföretagen.

Kyl & Värmepumpföretagen
Extra föreningssammanträde gällande stadgeändring av §2 Medlemskap, förslag till namnändring av föreningen samt fyllnadsval till styrelsen

Program: 
På eftermiddagen, efter års- och föreningsmötena, följer ett inspirerande seminarieprogram. Bland annat får ni lyssna på Christer Olsson, fiskarson från Öckerö och i dag en av Nordens mest omtalade och eftertraktade föreläsare, med fokus på samspelet mellan organisationens strukturella och kulturella dimensioner och Pia Blank Törnroos, Skatteverket, som berättar om det senaste om ROT-avdraget. Programmet i sin helhet kommer finnas på respektive förenings hemsida samt skickas med post inom kort. 

Bakgrund - Varför ska föreningarna gå samman?
Likheterna mellan de två föreningarna är långt fler än skillnaderna. Vi arbetar med samma teknik – den värmepumpande tekniken, vi möts av samma utmaningar i formen av rekrytering och kompetensförsörjning, konkurrensen från fjärrenergi (fjärrvärme och fjärrkyla) samt behöver bevaka och påverka det arbete som sker, både på nationell såväl som på EU-nivå, i formen av förslag till olika standarder och förordningar.

Genom att gå samman kan vi samordna och optimera våra resurser samt stärka vår röst i debatten och synas på ett bättre sätt. För i de här sammanhangen har storleken verkligen betydelse. I samband med att de två styrelserna beslutade att rekommendera sina medlemmar gå samman gjorde respektive ordföranden uttalanden som i allra högsta grad fortfarande är gällande:

- Det här är något som jag är helt övertygad om kommer gynna både medlemsföretagen i bägge föreningarna såväl som branschen som helhet, säger Peter Lundström, ordförande i Kyl & Värmepumpföretagen.

- Med de två organisationerna sammanslagna kommer vi vara bättre rustade att klara av branschens stora utmaningar som rekryterings- och utbildningsbehov samtidigt som ett dubblat medlemsantal innebär större möjligheter att påverka och föra fram medlemmarnas intressen, fortsätter Peter Lundström.

- Arbetet med att ta fram förslaget till ny organisation har verkligen fungerat mycket bra. Redan vid första mötet kändes den positiva stämning som sedan dess genomsyrat hela arbetet. Med den utveckling vi ser inom kyl- och värmepumpbranschen med en större överlappning mellan kyla och värme är det här ett naturligt och nödvändigt steg för att vi ska behålla vår styrka och förmåga att utvecklas och påverka som bransch, säger Johan Barth, vice ordförande i SVEP

Kostnad:
Dagsprogram:  Gratis
Dagsprogram & middag: 500 kr (exkl moms)

Anmälan:
Formell inbjudan inklusive dagordningar för respektive förening landar inom kort i din brevlåda. Självklart går det bra att anmäla sig redan nu, mejla namn, företag och om du önskar vara med på enbart dagsprogrammet eller både dag- och kvällsprogram. Anmälan mejlas till Hanna Nyborg, hanna.nyborg@skvp.se.

Sista anmälningsdag 30 april 2014

Varmt välkommen att delta vid respektive möten den 23 maj!