Magasin1600x340

Vägledning vid val av köldmedium v.2

2023-05-24

Den efterlängtade uppdateringen av Vägledning vid val av köldmedium är nu klar. Den nya information som kom i och med att REACH förslaget har presenterats har nu inarbetats. Förslaget innehöll närmare 1000 sidor information. Inom de närmaste månaderna ska revisionen av f-gasförordningen beslutas och då vet vi med än större säkerhet vilka delar som kommer att ändras och till vad. Men redan nu kan vi se att stora delar av de olika parternas förslag är likstämmiga och vi väljer därmed att informera om detta trots att besluten ännu inte är tagna.

Vägledning vid val av köldmedium v2.4.pdf

Senaste versionen Vägledning vid val av köldmedium v3.0.pdf