Vägledning – att tänka på i mötet med leverantörer av fjärrkyla

2014-02-11

Vår europeiska branschorganisation AREA har tagit fram en vägledning över vad vi bör tänka på när vi stöter på fjärrkyla-alternativ i samband med nya projekt.Vägledningen är på engelska men är förhoppningsvis trots det användbar även för oss svenskar.

Om ni har specifika frågor kring fjärrkyla, eller vad som finns angivet i rapporten hjälper vi på kansliet gärna till.

Klicka här för att ta del av rapporten >>>