Vad händer med SVEP-certifikatet?

2014-11-27


SKVP har beslutat att driva vidare det så kallade SVEP-certifikatet. SVEP-certifikatet är ett personcertifikat som ges till alla anställda på SKVPs medlemsföretag som genomgått den europeiska värmepumpinstallatörsutbildningen EUCert.

För att undvika eventuell förväxling med F-gas certifiering kommer innehavarna av certifikatet fortsättningsvis tituleras ”SVEP-certifierad Värmepumpinstallatör”. Certifikatet kommer även att uppdateras med SKVPs logotyp och kommer fortlöpande skickas ut per automatik till alla innehavare av ett giltigt SVEP-certifikat. En nyhet är att en lista över alla certifierade installatörer numer finns tillgänglig på SKVPs hemsida. Här framgår vilka företag som har certifierad personal. Namnet på installatörerna framgår ej på grund av personuppgiftslagen. Om det finns önskemål att få sitt namn synligt går det naturligtvis bra. Kontakta då Morgan Willis, 08-522 275 01, morgan.willis@skvp.se.

SKVP har även beslutat att temporärt förlänga de certifikat vars giltighetstid går ut vid årsskiftet med 1 år. Detta på grund av det oklara läget kring utvecklingen av ett utbildnings- och certifieringsprogram för installatörer av förnybar värme. Programet, som har sitt ursprung utifrån krav i EUs förnybarhetsdirektiv 2009/28/EG, utreds förnärvarande av Energimyndigheten.