TeknikerVP1270x340

Vad gäller vid ROT-avdrag?

2019-06-12

ROT-avdraget har nu funnits på plats i över 10 år med vissa förändringar genom åren. Privatpersoner som äger hus, fritidshus eller bostadsrätt (inre underhåll) har rätt att dra av 30 % av arbetskostnaden vid ROT-arbete. Max 50 000 kr/ägare och år får dras av. Arbetskostnad för nyinstallation, utbyte eller reparation (dock ej service) av värmepump är avdragsgillt och det gäller för alla typer av värmepumpar.

ROT-avdraget är sammanfogat med avdraget för hushållsnära tjänster. Maximala avdraget är 50 000 kr/år för både hushållsnära tjänster och ROT.

Vi har vid ett flertal tillfällen informerat om vad som specifikt gäller kring ROT-avdraget för värmepumpar men vill här uppmana alla de som arbetar med dessa frågor att läsa på och uppdatera er på vår hemsida.

Bland annat vill vi göra er uppmärksamma på att schablonen inte gäller vid utbyte av värmepump utan endast vid nyinstallation, och då i samband med totalpris.