domarklubba1020x340

Utslag i Arbetsdomstolen gällande tolkning av kollektivavtal

2016-04-29

Den 27 april föll dom nr 32/16 i mål nr A 217/14 gällande tolkning av kollektivavtal. Parter var VVS Företagen (kärande) och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (svarande). Målet vanns av VVS Företagen.

Det målet gällde, var den oerhört viktiga frågan om företagens rätt till beordrad beredskapstjänst för kyl- och värmepumptekniker.

I samband med avtalsförhandlingarna 2012, som ju bland annat innehöll en längre strejk gjorde medlarna i konflikten en omformulering av de då gällande reglerna för beredskapstjänst. En formulering som därefter tolkades olika av arbetsgivare och arbetstagare. I och med domutslaget är det dock nu fastställt att företagen har rätt att schemalägga beordrad beredskapstjänst för sina tekniker.

- Ett oerhört viktigt domslut för hela vår bransch, menar Per Jonasson, vd i branschföreningen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Hade domen fallit till Byggnads fördel hade det haft förödande konsekvenser för hela vår bransch. Tänk er situationen att arbetsledning skulle behöva ringa runt och diskutera och förhandla med sina tekniker varje gång en utryckning skulle behöva göras. En totalt ohållbar situation som inte bara skulle drabbat våra företag utan i högsta grad även deras kunder, avslutar Per Jonasson.

Domen går att läsa i sin helhet på arbetsdomstolens hemsida via följande länk http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2016/32-16.pdf