diploma_1600x340

Utökning av f-gascertifikat

2021-07-01

Inom EU pågår ett arbete med att revidera f-gasförordningen, EU 517 2014. En av de punkter som föreningen har drivit, genom sina europeiska samarbetsorganisationer AREA och EHPA, är att det ska finnas krav på kompetens för att få jobba med HFOer och naturliga köldmedier på liknande sätt som det idag finns krav på certifiering för att få jobba med HFC-köldmedier.

Idag faller de naturliga köldmedierna och HFOerna utanför lagstiftningen och det är till exempel fritt fram att utföra service på ett propan-aggregat utan några certifikat. Det finns uppenbara risker även med dessa köldmedier även om miljöriskerna är mindre. Därtill för att kunna säkerhetsställa att kundernas kyl- och värmepumpar är driftsäkra och går energieffektivt är det viktigt att de personer som jobbar med service och installation förstår grunderna i kylteknik. Detta verifieras redan idag i den personcertifiering som är kopplat till f-gascertifikatet. 

Arbetet med att få med nämnda köldmedier och deras egenskaper inkluderade i systemet för f-gascertifieringen (i framtiden kanske vi får benämna det köldmediecertifiering) har nu kommit så långt att det förslag som AREA har tagit fram till stora delar finns med i det förslag på reviderad f-gasförordning som har lämnats till EU kommissionen. För att förändringarna i förslaget ska nå hela vägen fram och bli ny europeisk förordning krävs nu att medlemsländerna i EU stödjer förslaget. 

SKVP jobbar nu vidare med att förankra förslaget nationellt med våra kontakter på Naturvårdsverket och genom att uppvakta miljödepartementet. Vi är övertygade om att övergången från de starkt växthusdrivande HFC-köldmedierna till naturliga köldmedier förutsätter kompetent personal som kan minimera riskerna och säkerhetsställa att kyl- och värmepumparna även fortsatt presterar enligt kundernas behov. Därför är en utökning av dagens f-gascertifikat till att även inkludera arbete med naturliga och HFO-köldmedier en förutsättning för att lyckas med f-gasförordningens syfte – att minska växthuspåverkan från de köldmedier vi använder.