Apple iPad1020x340

Utökad e-tjänst för ansökan av borrtillstånd

2019-06-26

Den 25 juni lanserade miljöförvaltningen i Stockholm Stad en uppgraderad e-tjänst för att ansöka om tillstånd för värmepumpinstallationer. Den uppgraderade e-tjänsten gör det möjligt att ansöka via webben för flera typer av ansökningar och placeringar för upp till 15 borrhål.

Miljöförvaltningens förhoppning är att ansökningsförfarandet ska förenklas för fler anläggningar. Uppgraderingen medför att  Miljöförvaltningen får mer tid att granska ansökningar istället för att lägga tid på att begära in kompletteringar. Förhoppningen är att handläggningstiden ska minska. I dag är handläggningstiden 9 veckor för villa-anläggningar och något längre större fastigheter.

I den nya e-tjänsten går det inte enbart att ansöka om tillstånd för bergvärme, utan det finns också möjlighet att söka tillstånd för sjö- och jordvärme. Tidigare har det inte gått att ansöka om ändring av befintligt borrtillstånd, vid t ex byte av värmepump. Det går att göra i den nya tjänsten, dels går det att enbart uppdatera till den nya värmepumpens effekt, men också lägga till nytt borrhål, ta bort det gamla, fördjupa befintligt borrhål eller komplettera befintligt borrhål med ett ytterligare.

Det går också att placera borrhålen, eller vinkla borrhålen så att de hamnar utanför den egna fastighetsgränsen. Miljöförvaltningen påpekar dock att det inte betyder att man automatiskt får en sådan placering godkänd.

Vid ansökan via den nya tjänsten kommer förfrågan om grannyttranden att skickas automatiskt till de berörda grannarna. Det gäller inte om man måste komplettera med en separat borrplan.

Vid följande situationer måste det även fortsättningsvis göras pappersansökan:

  • Om anläggningen har fler än 15 borrhål
  • Om ansökan rör fler än en fastighet
  • Om det rör en nybildad fastighet som ännu inte finns i fastighetsregistret
  • Om det finns grannfastigheter som har borrhål med osäker placering