NYHET_Sektioner_aspiration-clouds-cloudy-215

Uppstart av nya sektioner i SKVP

2015-03-23

Nu startar Svenska Kyl & Värmepumpföreningen sektionsverksamhet för Kyla, Värmepumpar fastighet, samt Värmepumpar konsument. Redan idag finns marknadssektionen, utbildningssektionen och etiska rådet där verksamheten inom respektive sektion styrs utifrån varsitt råd. 

De nya sektionerna ska styras på samma sätt - av ett råd bestående av representanter från medlemsföretagen. På kansliet finns en person som är ansvarig för sektionen som kallar till möten, för protokoll, driver de frågor som råden beslutat om. Sektionerna för Kyla, VP fastighet och VP konsument ska tillsammans med marknadssektionen ha fokus på marknadsfrågor, inte teknik. Teknikfrågor inom både kyla och värmepumpar kommer att behandlas i Tekniska Kommittén. Även frågor rörande Svensk Kylnorm kommer att behandlas i Tekniska Kommittén.

För att dra igång arbetet kommer ett uppstartsmöte inom kort att hållas, där råden i dessa tre sektioner träffas för att diskutera vilka frågor som behandlas inom vilken sektion och hur vi sammarbetar på bästa sätt. Tanken är sedan att sektionsråden träffas 2-3 gånger per år för att diskutera föreningens verksamhet och aktiviteter inom respektive område.

Den tekniska kommitténs arbete kommer också att startas under våren. Denna sektion ska behandla tekniska frågor för både kyla och värmepumpar exempelvis:

•    Vara rådgivande vid remisser och standarder
•    SKN
•    Frågor rörande beräkningsprogram
•    Branschproblem