Enironment1270x340

Nordiska ministerrådet har släppt upphandlingsvägledning för naturliga köldmedier

2020-09-03

Nordiska ministerrådet har släppts en vägledning och kriteriedokument för upphandling av kyl- och värmepumpanläggningar med naturliga köldmedier. Huvudsyftet med dokumentet är att öka andelen produkter med naturliga köldmedier i offentlig upphandling genom att exkludera användningen av HFC och HFO där det är möjligt. I de fall där dessa produkter inte existerar kommer enbart köldmedier med GWP mindre än 675 att tillåtas för luft-luft och luft-vattenvärmepumpar. Övriga produkter kommer att bedömas utifrån GWP, energieffektivitet samt användning av HFC i isolering.

Du kan ladda ner dokumentet här.