signaturehouse

Uppdaterad version av SKVP:s garantivillkor för konsument

2017-01-11

SKVP släpper en uppdaterad version av dokumentmallen "Treårig värmepumpgaranti och allmänna villkor för material och installationsarbete" kallad VPG-17. Nyheten i VPG-17 jämfört med VPG-14 är att det införts en punkt 19, ROT-avdrag, som specificerar vad som gäller om konsumenten inte har rätt till skattereduktion för berörd fastighet, bostadsrätt eller ägarlägenhet samt ålägger konsumenten att uppvisa intyg, på begäran, som styrker att kunden har rätt till skattereduktion. Mallen finns tillgänglig under våra medlemsidor.