Trög avslutning på värmepumpåret

2015-01-19

 

2014 avslutades med en tung period för värmepumpmarknaden. Totala försäljningen sjönk med 8 % under det fjärde kvartalet 2014 jämfört med samma period året innan. Det är framförallt bergvärmepumpförsäljning som har sjunkit, -11 %. Dock var försäljningsminskningen som störst i början av kvartalet för att hämta sig i slutet. Även försäljningen av luft-vattenvärmepumpar sjönk under fjärde kvartalet, -6 %

Under årets första tre kvartal har SCB rapporterat att antalet påbörjade småhus ökat med 16 %. Försäljningen av frånluftvärmepumpar som främst sätts in i nybyggda småhus, påverkas starkt av utvecklingen i byggsektorn. Under året har försäljningen av frånluftvärmepumpar ökat med 8 % (3 % under Q4).

2014 inleddes som 2013 avslutades med starka försäljningssiffror, som sedan avtagit senare under året. Totalt minskade antalet sålda värmepumpar under 2014 med 2 % (bergvärmepumpar -6 %, frånluftvärmepumpar +8 %, luft-vattenvärmepumpar -6 %). Trenden är värmepumparna som säljs blir större. Effekten hos de sålda värmepumparna ökade med 1 % under 2014. 

- Avslutningen av året har varit tung för framförallt de medlemsföretag som arbetar mot konsumentmarknaden, säger Per Jonasson, VD Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, men enligt våra prognoser så bör vi snart ha nått en bottennivå, innan utbytesmarknaden börjar ta fart. De som investerade i en värmepump på 90-talet börjar byta ut sina värmepumpar nu, men det kommer dröja något år till innan den stora massan måste göra en nyinvestering

På marknaden för större fastigheter var framförallt tredje kvartalet starkt, med en ökad försäljning på 20 % jämfört med året innan. Fjärde kvartalet var något sämre – 5%. Totalt under året har försäljningen ökat med 10 % inom detta segment.

Värdet av värmepumpförsäljningen* under 2014 i konsumentled beräknas uppgå till 5,5 miljarder kronor, vilket är en minskning med 3 % jämfört med 2013.

* Värdet av försäljningen av luft-luftvärmepumpar finns inte medtaget i beräkningen.