NYHET MYHjpg

Tråkigt besked från Myndigheten för Yrkeshögskolan

2015-01-26


De flesta av ansökningarna för att bedriva YH-utbildning inom kyl- och värmepumpteknik avslogs. Det beskedet kom onsdagen den 21 januari.

Installatörernas utbildningscentrum(IUC), som är stiftad av branschen, fick avslag på alla sina ansökningar för kyl- och värmepumpteknikerutbildningen. De fick även avslag på alla anökningar för utbildningen VVS-ingenjör. Däremot fick de beviljat en distansutbildning i kyl-konstruktion, vilken vänder sig till yrkesverksamma inom kylbranschen. 

Stockholms Tekniska Institut (STI) fick sin kyl- och värmepumpteknikerutbildning i Stockholm beviljad. Utbildningsföretaget Personal Skills fick sin utbildningsansökan till den tvååriga utbildningen kyl- och ventilationstekniker beviljad. Den har inte funnits tidigare. Personal Skills bedriver sedan i höstas YH-utbildning till kyl- och värmepumptekniker i Helsingborg. De har sedan några år även utbildning inkom kylteknik på gymnasienivå som arbetsmarknadsåtgärd. En värmepumputbildning i Markaryd blev även beviljad. Den utbildningen har funnits ett par år, och det är Markaryds kommun som står som huvudman i samarbete med Nibe. 

Så funkar det: 
Utbildare ansöker på hösten för att få medel att bedriva yrkeshögskola med start nästkommande år. Ansökningarna bedöms av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), vilka i sin tur har fått en budget från regeringen för hur många utbildningsplatser de kan bevilja. I årets ansökningsomgång fick myndigheten in 1 337 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med första start hösten 2015 eller våren 2016. Under hösten har myndigheten bedömt ansökningarna. 358 utbildningar beviljades, vilket motsvarande drygt 19 200 studerandeplatser, fördelade på cirka 9 600 platser per utbildningsomgång (anordnarna beviljas två omgångar). Det innebär att bara 25 procent av de sökta platserna blir beviljade – en sänkning med 8 procentenheter jämfört med föregående ansökningsomgång. 

Från politikerhåll har inget annat än lovord givits yrkeshögskolan som utbildningsform. Det gäller oavsett politisk färg. När sedan pengar ska investeras i yrkeshögskolan är det däremot annat ljud i skällan. MYH har gjort bedömningen att en fördubbling av antalet platser kan göras med bibehållen hög kvalitet.  De som i valrörelsen låg närmast denna bedömning är socialdemokraterna. De ville öka antalet platser med 6000. Eftersom de nu ska regera med borglig budget blir denna ökning inte av. 
De många avslagen av utbildningar inom kyl- och värmepumpbranschen är allarmerande för branschens utveckling, för våra kunder och för samhället i stort.