Teknikern -företagets viktigaste säljare?

2013-10-28

Affärsmannaskap för tekniker
Företagens tekniker på fältet är de som har den mesta kundexponeringen. Det kunden upplever av teknikerns uppträdande, förmåga att lösa problem och rapportera vad som gjorts är en avgörande faktor för val av samarbetspartner när det gäller såväl installation som service. Att bara skicka ut en fälttekniker för att utföra en teknisk uppgift är ofta ett slöseri med resurser. Fältteknikern är många gånger företagets ansikte utåt och kan bidra till att nya affärer skapas. Så förutom att besitta en gedigen teknisk kompetens kan en fälttekniker som har lärt sig grunderna i affärsmannaskap, vara en väldigt lönsam nyckelperson i företaget. KV-företagen har därför tagit fram en endagsutbildning som är skräddarsydd för just fälttekniker. 

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla tekniker på fältet men ingår också som en obligatorisk del i den kompetensprofil som satts upp för de som skall bli Diplomerade kyl- och värmepump-tekniker.

Kursinnehåll
- Vad menas med Affärsmannaskap för en fälttekniker?
- Ekonomi - du är en avgörande faktor för företagets lönsamhet
- Leveransbestämmelse och olika juridiska avtal, vilka delar är viktiga för fältteknikern? 
- Kompetens - en färskvara som måste förnyas
   
• Kursprov
- Kortare prov för att se om man tillgodogjort sig kursinnehållet
- Provet visar också om man har kunskaper för att bli Diplomtekniker.
- Provet ger oss kvalitetsbetyg på kursen.

Övrigt
Den totala kurstiden är sex timmar och kursen kan erbjudas som företagsförlagda eller i seminarieform för de som endast har ett fåtal tekniker. Priser – se nedan.

Affärsmannaskapkursen är en av de fem kurser som tagits fram i samband med den diplomering som nu finns för tekniker i kyl- och värmepumpbranschen. För information om övriga kurser samt Diplomeringsprov hänvisas till IUC, www.iuc-utbildning.se

Läs hela kursbeskrivningen här >>>
Medlemspriser:
Pris per person kronor 2 500:-
Företagsförlagd kurs kronor 17 000:-

Icke medlem:
Pris per person kronor 3 500:-
Företagsförlagd kurs kronor 25 000:-

I seminariekurserna ingår kaffe och lunch. I de företagsförlagda kurserna håller företaget med lokal, lunch och kaffe.

För anmälan till Affärsmannaskap för tekniker kontakta Johan Landé, johan.lande@skvp.se