Ta vara på resurserna - Affärsmannaskap för tekniker

2013-09-23

Företagens tekniker på fältet är de som har den mesta kundexponeringen. Det kunden upplever av teknikerns uppträdande, förmåga att lösa problem och rapportera vad som gjorts är en avgörande faktor för val av samarbetspartner när det gäller såväl installation som service. Att bara skicka ut en fälttekniker för att utföra en teknisk uppgift är ofta ett slöseri med resurser. Fältteknikern är många gånger företagets ansikte utåt och kan bidra till att nya affärer skapas. Så förutom att besitta en gedigen teknisk kompetens kan en fälttekniker som har lärt sig grunderna i affärsmannaskap, vara en väldigt lönsam nyckelperson i företaget. KV-företagen har därför tagit fram en endagsutbildning som är skräddarsydd för just fälttekniker. 

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla tekniker på fältet men ingår också som en obligatorisk del i den kompetensprofil som satts upp för de som skall bli Diplomerade kyl- och värmepump-tekniker.

Kursinnehåll
• Vad menas med Affärsmannaskap för en fälttekniker?
- Representant för företaget
- Yrkesmannen för kunden
- Muntlig och skriftlig information till kunden
- Företagets tätaste kundkontakt
- Nyckelperson för att skapa ett lönsamt företag
- Kundrådgivare
- Säljer sig själv – företaget - produkten

• Ekonomi - du är en avgörande faktor för företagets lönsamhet
- Vad är fasta- och löpande kostnader
- Debiterbar tid och icke debiterbar tid två saker som är avgörande i ett företag
- Bil, verktyg, kläder är kostnader i företaget. 
- Material är dyrt - vad ingår i entreprenaden
- Förändring av ett arbete på plats, drar även kostnader i företaget
- Hur kan jag se om jag jobbar i ett stabilt företag

• Leveransbestämmelse och olika juridiska avtal, vilka delar är viktiga för fältteknikern? 
- AB 04/KYL 2005 Föreskriven entreprenad d.v.s. fullständig konsulthandling.
- ABT 06/KV2009/ATVF2009 Totalentreprenad/entreprenörens funktionsansvar.
- KV10 Branschens inköpsbestämmelse
- NL 09 Normalbestämmelse som många leverantörer använder.
- AF AMA/Administrativa föreskrifter är en sammanfattning av det enskilda objektets administrativa och juridiska status.

• Kompetens - en färskvara som måste förnyas
- Tre kategorier av fälttekniker
- Mer kompetens - mer ansvar – mer befogenheter
- Högre kompetens - bättre lön – krav på debitering
- Högre kompetens - roligare arbetsuppgifter.
- Kompetensbevis ett måste för individen och krav från beställare.
     
• Kursprov
- Kortare prov för att se om man tillgodogjort sig kursinnehållet
- Provet visar också om man har kunskaper för att bli Diplomtekniker.
- Provet ger oss kvalitetsbetyg på kursen.

Övrigt
Den totala kurstiden är sex timmar och kursen kan erbjudas som företagsförlagda eller i seminarieform för de som endast har ett fåtal tekniker. Priser – se nedan.

Affärsmannaskapkursen är en av de fem kurser som tagits fram i samband med den diplomering som nu finns för tekniker i kyl- och värmepumpbranschen. För information om övriga kurser samt Diplomeringsprov hänvisas till IUC, www.iuc-utbildning.se,

Priser

Medlemspriser:
 Pris per person kronor 2 500:-
 Företagsförlagd kurs kronor 17 000:-

Icke medlem:
 Pris per person kronor 3 500:-
 Företagsförlagd kurs kronor 25 000:-

I seminariekurserna ingår kaffe och lunch. I de företagsförlagda kurserna håller företaget med lokal, lunch och kaffe.

För anmälan till Affärsmannaskap för tekniker kontakta Johan Landé, johan.lande@skvp.se