SVEPs vd Martin Forsén går till NIBE

2013-07-08

I syfte att förstärka den internationella organisationen har NIBE Energy Systems anställt Martin Forsén med start den 1 oktober 2013.

- Det är mycket glädjande att Martin Forsén har valt att arbeta för oss. Hans internationella erfarenhet och djupa tekniska kunskaper kring värmepumpar kommer att bli en fin förstärkning, säger Kjell Ekermo, affärsområdesansvarig för NIBE Energy Systems. Martin kommer att ansvara för affärsområdets internationella energipolitiska engagemang i befattningen som ”Manager International Affairs”.

Martin Forsén arbetar sedan 2003 som vd för SVEP, Svenska värmepumpsföreningen.
- Jag har haft en mycket intressant och bra tid på SVEP, men känner mig nu mogen för nya utmaningar. Därför känns det mycket spännande att få chansen att arbeta för NIBE som ju är ett expansivt företag med en produktinriktning som ligger helt rätt i tiden, såväl i Sverige som internationellt, säger Martin Forsén.