SVEP och KV-företagen planerar att gå samman

2013-12-17

Styrelserna i Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) och Kyl & Värmepumpföretagen rekommenderar sina medlemmar att låta de båda föreningarna gå samman. Det står klart efter att formella beslut om sammanslagning tagits i bägge styrelserna.
I samband med att Per Jonasson, vd för Kyl & Värmepumpföretagen även inträdde som tillförordnad vd för SVEP i oktober, fick han i uppdrag att undersöka möjligheterna för ett samgående mellan föreningarna. Tillsammans med en arbetsgrupp bestående av styrelsemedlemmar från bägge organisationerna har han därefter under hösten arbetat fram det förslag som respektive styrelse nu sagt ja till.

- Det här är något som jag är helt övertygad om kommer gynna både medlemsföretagen i bägge föreningarna såväl som branschen som helhet, säger Peter Lundström, ordförande i Kyl & Värmepumpföretagen.
- Med de två organisationerna sammanslagna kommer vi vara bättre rustade att klara av branschens stora utmaningar som rekryterings- och utbildningsbehov samtidigt som ett dubblat medlemsantal innebär större möjligheter att påverka och föra fram medlemmarnas intressen, fortsätter Peter Lundström.

- Arbetet med att ta fram förslaget till ny organisation har verkligen fungerat mycket bra. Redan vid första mötet kändes den positiva stämning som sedan dess genomsyrat hela arbetet. Med den utveckling vi ser inom kyl- och värmepumpbranschen med en större överlappning mellan kyla och värme är det här ett naturligt och nödvändigt steg för att vi ska behålla vår styrka och förmåga att utvecklas och påverka som bransch, säger Johan Barth, vice ordförande i SVEP. 

För att ett samgående ska kunna bli verklighet krävs att medlemmarna i de bägge föreningarna vid medlemsmöten ger sitt medgivande. Kallelser till möten kommer gå ut inom kort då även en detaljerad plan över hur samgåendet sker i praktiken kommer finnas med.

SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är en oberoende branschorganisation och den officiella informationskanalen för värmepumpar, till allmänheten, myndigheter, organisationer och beslutspåverkare i Sverige.
Kyl & Värmepumpföretagen är en rikstäckande branschorganisation för företag som underhåller, installerar och utför entreprenader av kyl- och värmepumpanläggningar.

För ytterligare information kontakta
- ordf i Kyl & Värmepumpföretagen Peter Lundström, peter.lundstrom@opcon.se, 08-744 62 11
- vice ordf i SVEP Johan Barth, johan.barth@geotec.se, 070-230 71 00, eller
- vd i SVEP och KV-företagen Per Jonasson, per.jonasson@skvp.se, 070-962 75 41