DatorUtbildning

Svenskt Geoenergicentrums kursutbud

2018-08-14

Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscenter för geoenergifrågor, som samlar nationell och internationell kunskap om geoenergins förutsättningar och tillämpningar och bidrar till geoenergins utveckling i samhället. Utbudet innefattar kurser och branschförankrade seminarier och workshopar om värme, kyla och energilagring från mark, yt- och grundvatten. Svenskt Geoenergicentrum erbjuder kurser om grunderna kring geoenergin och dess marknad, förutsättningar och tillämpningar, såväl som fördjupad övning i dimensionering av borrhålslager för värme och kyla.

Länk till Svenskt Geoenergicentrums kursutbud.