Gbg_Maria Eklind1020x340

Svenska Kyl & Värmepumpföreningens första regionråd bildat i Göteborg

2017-03-07

Foto: Maria Eklind

Onsdagen den 1 mars hölls i Göteborg ett historiskt första möte i det som nu blir Svenska Kyl & Värmepumpföreningens första regionala råd.

På initiativ från Jonas Nero, Kyleffekt, hade ett femtontal representanter från det lokala kyl- och värmepumpsnäringslivet samlats för att diskutera för kylbranschen aktuella och viktiga frågor. Trots att det var första gången gruppen möttes var det högt i tak med mycket intensiva och intressanta diskussioner.

Inte helt oväntat kom samtalet in på frågor kring resurs- och kompetensförsörjning, lönsamheten i branschen samt hur vi ska kunna göra vår bransch mer attraktiv mot både allmänhet, skolelever samt de som redan är yrkesverksamma.

Ett antal aktiviteter identifierades vilka kommer drivas under kommande månader för att rapporteras vid rådets nästa möte efter sommaren.

- Jag är mycket glad för initiativet från våra medlemmar i Göteborg, säger Per Jonasson, vd för branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och den som ledde mötet. Det var många goda förslag och idéer som kom fram redan vid detta första möte, något som verkligen bådar gott inför framtiden. Förhoppningsvis kan initiativet fungera som gott exempel och inspiration för våra medlemmar i syd och nord att starta upp lokala råd även där, avslutar Per.