paris

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen på plats i Paris

2016-06-01

Under dagarna tre i maj höll den europeiska värmepumpföreningen EHPA sitt kombinerade årsmöte och värmepumpskonferens i Paris. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen fanns på plats för att bevaka händelsen.

EHPA:s Martin Forsén, tidigare VD på fd SVEP, öppnade med ett inspirerande tal om värmepumparnas utsikter på den europeiska marknaden. Martin tog Sverige som exempel och framförde bland annat att om vi hade samma per capita försäljningsvolym i resten av 

Europa som vi har i Sverige skulle försäljningen kunna uppgå till nästan 5 miljoner värmepumpar per år jämfört med nuvarande ca 800 000. Den enda riktigt stora orsaken till att försäljningsvolymen är så låg som den är, är skillnaden mellan elpris och pris för fossila bränslen (i praktiken gas). Tyskland, som är ett exemple på detta, har ett ratio som ligger kring 4,5, vilket i princip är högre än de bästa årsverkningsgraderna våra värmepumpar kan prestera. Då har vi inte vägt in investeringskostnaden där värmepumpen måste konkurrera med gaspannor som kan kosta så lite som 5 tkr. 

Ny styrelse

Nyinvalda till EHPA:s styrelse blev Eric Delforge från Mayekawa, Wim Boydens från Boydens Engineering och Thomas Fleckl från AIT. Karl Oschner, tidigare ordförande för EHPA, blev inte omvald. Karl tackade för alla 

åren med EHPA varpå Martin Forsén önskade honom välkommen på framtida årsmöten som hedersmedlem.

Årets värmepumpstad

Kvällsarrangemanget spenderade gästerna färdande längst floden Seine i centrala Paris. Kvällen började med att årets värmepumpstad utsågs, vilket i år blev Hylke i Danmark, där flertalet oljepannor bytts ut mot luft-vattenvärmepumpar från företaget Best Green. Företaget arbetar enligt principen att kunden köper värmen från värmepumpen till ett fast pris medan företaget äger värmepumpen och ansvarar helt för drift och service. Nicolai Kipp berättade stolt att nomineringen hade tagits upp på kvällsnyheterna på danska TV2.

Den efterkommande konferensen ”EHPA Heat Pump Forum 2016” genomfördes med talare och paneler inom de fyra temana värmepumparnas roll i COP21 avtalet, nya affärsmodeller för värmepumpar, energieffektivitet och förnybarhet samt lyckade politiska åtgärder för värmepumpar. Om och hur vi når målet på höst 1,5 graders ökad medeltemperatur återstår att se. Klart är att värmepumpen måste bli en stor del av lösningen och det fort.