Almedalen1020x340

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen deltog under Almedalsveckan

2017-07-07

Bild ovan. SKVP:s VD Per Jonasson förklarar fördelar med värmepump under ett seminarium om nära nollenergihus. 

Så börjar nu Almedalsveckan i Visby lida mot sitt slut. SKVP har haft bemanning under större delen av evenemanget och var bland annat medarrangör på flera seminarier och paneldebatter tillsammans med våra branschgrannar Svensk Ventilation, Energieffektiviseringsföretagen, Byggmaterialindustrierna, Energirådgivarna, Belysningsbranschen och Installatörsföretagen. 

Ämnen som vi fokuserade på rörde energieffektivisering, kompetensförsörjning och utvecklingen av byggsektorn från enbart husskal till framtidens hus där skalet får allt mindre andel av budgeten och installationer och deras styrsystem får en allt centralare roll. 

Under Almedalsveckan arrangeras över 4000 öppna seminarier, föreläsningar och debatter. Sjukvårdsförbättringar, migrantintegration, kompetensförsörjning och bostadsbyggande har sedan flera år varit några av de mest frekvent förekommande ämnesområdena. Om någon trend kan skönjas i år så var det att just energieffektivisering och samkörning av olika styrsystem i byggnader togs upp från olika belysningsvinklar. Digitalisering och effektiviseringsmöjligheter med hjälp av ny IT och ny teknik togs också upp av många samhällssektorer. 

En spaning inför kommande års Almedalsveckor är att artificiell intelligens, internet of things och säkerhetsrisker med samkörda styrsystem kommer få en mer framskjuten position. 
Vi ser att våra branscher som jobbar med teknik, och framför allt installation och styrsystem kommer bli alltmer centrala i framtiden. 

Almedalsveckan arrangeras i Visby fösta veckan i juli varje år. Det betraktas som världens största demokratiska mötesplats, och är ett unikt tillfälle att få direktkontakt både med beslutsfattande politiker på olika nivåer och med företag och organisationer inom olika branscher.