Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2013

2013-05-28

KV-företagen vill redan nu flagga för den numera traditionella aktiviteten ”Svenska kyl- och värmepumpdagen” som i år går av stapeln den 18 oktober. Även den här gången kommer vi att samlas i Göteborg, och dagsprogrammet hålls i biopalatset Bergakungen.
 
Precis som förra året är vi mycket glada att kunna säga att vi samlar hela branschen!
Svenska kyl- och värmepumpdagen kommer att vara ett samarrangemang mellan samtliga
dominerande organisationer i Sverige, såsom:
 
• Kyl & Värmepumpföretagen
• Svenska Kyltekniska Föreningen
• Svenska Värmepumpföreningen (SVEP)
• EFFSYS+ (forskningsprogrammet kring energieffektiva kyl- och värmepumpsystem organiserat av Energimyndigheten)
  
Kyl & Värmepumpföretagens årsmöte
I direkt anslutning till ”Svenska kyl- och värmepumpdagen” hålls Kyl & Värmepumpföretagens årsmöte. Årsmötet är inte bara ett tillfälle att summera den gångna perioden. Det är även tidpunkten för medlemmarna att ge sina röster för hur de vill att verksamheten skall formas inför framtiden. Att delta är alltså även att påverka.
 
Som vanligt avslutas dagen med middag och fest så länge viljan och orken är med.