KVP_dag

Svenska Kyl & Värmepumpdagen - lockade storpublik igen

2015-10-21

I år återvände Svenska Kyl & Värmepumpdagen till Göteborg och samlingsplatsen var Arken Hotel & Art Garden Spa, beläget precis intill hamninloppet. Antalet deltagare nådde nästan upp till 300 personer. Igen, ska tilläggas. Svenska Kyl & Värmepumpdagen har verkligen kommit att bli en uppskattad och viktig mötesplats för branschen.

Precis som tidigare år bjöd Svenska Kyl & Värmepumpdagen både på seminarier och en miniutställning. Utställningen fungerar som både kontaktyta mellan utställare och besökare samt som mingelplats för deltagarna. En snudd på oöverträffad plats när det gäller att träffa kollegor från olika delar av landet. 

Erik Israelsson, ordförande i Svenska Kyltekniska Föreningen, öppnade programmet och hälsade alla välkomna – därefter rullade seminarieprogrammet igång. 

Först ut, medan all publik fortfarande var samlade i en sal, var Effsys Expand där sammanlagt 11 av samverkansprogrammets projekt presenterades. För den som sedan ville fördjupa sig i de respektive projekten eller ställa frågor fanns det dessutom möjlighet att sedan träffa projektledarna i utställningen, där man hade posterpresentationer. Denna seminariepunkt följdes sedan upp av Roger Wranér från Ahlsell Ref som resonerade kring branschens framtidsutsikter, med fokus på de förutsättningar som F-gasförordningen ger oss. Därefter var det Dahl Kyla och Johan Forséns tur att tillsammans med en representant från RC Group presentera deras gemensamma lösning för att bygga nya, effektivare datahallar. Peter Rohlin tog sedan över stafettpinnen och gav en statusrapport för certifieringsområdet och vad som är på gång framöver. 

Efter lunchen ställdes sedan besökarna inför det svåra valet mellan två parallella föredrag, fördelade på två intilliggande två salar. Detta för att kunna erbjuda så många föredrag som möjligt, beroende på intresse och verksamhetsområde. Här kunde man få sig en uppdatering av det senaste vad beträffar köldmedier – oavsett om det handlade om koldioxid, propan eller våra nya låg-GWP-köldmedier. Man kunde även få en inblick i hur man med hjälp av prestandaanalyser kan utvärdera och effektivisera kyl- och värmepumpanläggningar. Redovisningar av ett par intressanta kyl- och värmepumpprojekt bjöds det också på, med möjlighet att ställa sina egna frågor kring projektdetaljer och genomförande. På plats fanns även Naturvårdsverket, representerat av Maria Ujfalusi, som presenterade myndighetens förslag till ändringar i den svenska förordningen om fluorerade växthusgaser. Utbildning och marknadsutveckling var två andra ämnen som berördes, bägge viktiga framtidsfrågor så klart. Geoenergimästerskapen 2015 avgjordes också under Svenska Kyl & Värmepumpdagen, där Signhild Gehlin från Svenskt Geoenergicentrum delade ut medaljer till olika länder i grenar som bl a Störst Geoenergiproduktion, Största Geoenergilagret eller Djupast Energibrunn. 

Strax efter klockan 17 kunde sedan Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, avrunda och sammanfatta dagsprogrammet. Sammantaget ett väldigt lyckat arrangemang som gav besökarna både matnyttig information och ett forum för kontakt sinsemellan. Som vanligt avslutades dagen sedan med middag, dans och underhållning – ända in på småtimmarna. 

Vi vill verkligen ta tillfället i akt att tacka alla som deltog under årets Svenska Kyl & Värmepumpdag – såväl besökare som föredragshållare och sponsorer. Ett stort tack riktas självklart till övriga medarrangörer – Svenska Kyltekniska Föreningen samt Effsys Expand. Tillsammans gjorde vi ett fantastiskt jobb för hela branschens räkning – och så bra det blev!