Laptop1020x340

Svensk Kylnorm på Intranätet

2018-03-28

Sedan något år har vi erbjudit abonnenter på Svensk Kylnorms olika delar att få tillgång även digitalt. Många har registrerat sig för detta och i sin enkelhet fungerar det riktigt bra. Efter önskemål från flera större företag med många arbetsställen eller filialer har vi nu tagit fram en intranätlösning, där alla anställda som har tillgång till företagets intranät, via en länk kommer åt de produkter i Svensk Kylnorm som det finns abonnemang på.

Med denna lösning erbjuder vi ett helt digitalt abonnemang som innebär lägre kostnad och att man slipper administrationen med att uppdatera pärmarna vid nya utgåvor. Man kan naturligtvis behålla abonnemangen i pappersform om man vill. Prissättningen styrs av i första hand antalet filialer med verksamhet inom kyl- och värmepumpar och i andra hand av totalt antal tekniker som får tillgång. I den digitala intranätversionen kan du snabbt hitta det du söker. Du behöver alltså inte längre ha pärmarna inom räckhåll utan allt du behöver är tillgång till företagets intranät. De produkter som finns tillgängliga är:

  • Allmän Del
  • Faktablad
  • Klimatkomfort i motorfordon
  • Ammoniak
  • Brandfarliga köldmedier (Från 10 april)

Startsidan ser ut så här:

Vill du veta mer – hör av dig till Johan Landé eller Karolina Källqvist.