Supermarket_R404A_ICA1020x340

Strängare krav på kyl- och frysskåp för kommersiellt bruk

2017-12-01

Från 1 juli 2016 gäller krav på energimärkning, informationsblad (så kallat product fiche) samt teknisk dokumentation för professionella kyl, frys och kombinerade kyl- och frysskåp. Under 2018 skärps kraven ytterligare 

1 januari 2018

  • Skärpta krav på energieffektivitet, för kylar och frysar för professionellt bruk.

1 juli 2018

  • Skärpta krav på energieffektivitet, COP faktorn (coefficient of performance) och SEPR faktor (seasonal energy performance ratio) för kondensatoraggregat.
  • Skärpta krav på energieffektivitet, SEPR faktorn (seasonal energy performance ratio) samt produktinformation för process kylaggregat.

Läs mer på Energimyndighetens hemsida här>>>

Även när det gäller typ av köldmedium (GWP-faktor) förändras kraven på vad som får säljas framöver

1 januari 2020

  • Förbud att sälja kommersiella kyl- och frysskåp med köldmedium som har GWP-faktor på 2500 eller högre

1 januari 2022

  • Förbud att sälja kommersiella kyl- och frysskåp med köldmedium som har högre GWP-faktor än 150, från och med.