Seminarier_kalender

Stort intresse för Myndighetsdagen

2016-04-15

Den 6 april anordnade Svenska Kyl & Värmepumpföreningen en myndighetsdag under Nordbyggmässan. Syftet var att utveckla dialogen mellan branschen och myndigheter.

Branschen väntar tålmodigt på den nya svenska f-gasförordningen och det råder stor osäkerhet om vad som gäller idag, ville vi på SKVP försöka förklara och informera om detta. Till mötet kom främst miljöinspektörer från kommunernas miljökontor men även entreprenörer och beställare fanns på plats. Programmet var upplagt så att alla parter fick beskriva sin ”vardag” och ta upp de saker man ansåg särskilt viktiga att belysa. Naturvårdsverket hade tyvärr inte möjlighet att delta.

Som inledning hälsade Per Jonasson alla välkomna och berättade kortfattat om föreningens verksamhet i stort och om historiken med ozonskiktet. Johan Landé fortsatte sedan med att gå igenom det som gäller för årsrapporterna för 2015 samt berätta om det omfattande arbete vi tillsammans med branschen lägger ner på att få en bra implementering av f-gasförordningen. Förutom att få ut information om t ex f-gasförordningen är kanske den största utmaningen är att komma ifrån ”vi-dom” förhållandet som lätt uppstår när det t ex utdöms miljösanktionsavgifter (MSA) eller att årsrapporteringen är otydlig.

Dagen fortsatte med att Ulrik Fried från Stockholm Stads miljöförvaltning berättade om deras arbete med årsrapporter. Stockholm Stad har en portal för elektronisk rapportering sedan ett par år. Dock kommer endast ca 20% av rapporterna in den vägen p g a att det innebär dubbeljobb för kylfirmorna som de har svårt att få betalt för. I Stockholm lägger man ca två timmar per rapport i snitt och mycket av arbetet består i att identifiera aggregat som ändrar beteckning, anläggningar som byter operatör och organisationsnummer eller fastighetsbeteckningar som är oklara. Här skulle ett nationellt register med unika identiteter på varje aggregat vara en dröm.

Därefter informerade Björn Hultberg från TF Service om den vardag som råder för ett kylföretag. I detta fall beskrevs den svåra logistik och begränsade tillgänglighet som ibland råder i Sveriges nordligaste delar. Problematiken med kontrollintervallen belystes och behovet av att införa en kontrollperiod blev oerhört tydlig.

Avslutningsvis visade Mikael ”Mecken” Jonsson från Svensk Dataförvaltning vilka hjälpmedel som finns för branschen och som en stor majoritet av företagen använder. All information som ingår i årsrapporteringen och registerföringen finns lagrade hos kylföretagen och skulle lätt kunna exporteras elektroniskt till en databas.

Summa summarum – upprättande av ett nationellt register och införande av kontrollmånad skulle få hela branschen att jubla! Det är dags nu!

Tack alla ni som medverkade under eftermiddagen!

Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till Johan Landé 08-512 549 56 (johan.lande@skvp.se)