Stopp för krav på fjärrvärmeanslutning

2013-07-03

De som vill köpa tomt för att bygga en villa ska inte tvingas att ansluta sig till det kommunala fjärrvärmenätet, utan måste ha möjlighet att själv välja hur huset ska värmas upp. Det menar Konkurrensverket som nu lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt med krav på att Växjö kommun förbjuds att tvångsansluta småhusägare.

Enligt Konkurrensverket innebär kommunens krav på anslutning att småhusägare blir fastlåsta till en enda leverantör och ett enda energislag, och har begränsade möjligheter att senare byta uppvärmningssystem.
– Det är fel metod när kommunen i sin roll som säljare av tomtmark tvingar tomtköpare att bli kunder till kommunens fjärrvärmebolag, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Enligt konkurrenslagen är det inte tillåtet för en kommun att bedriva säljverksamhet på ett sätt som begränsar konkurrensen på ett otillbörligt sätt. 
– Att sätta marknader ur spel på detta sätt är inte tillåtet, säger Dan Sjöblom. 

Kravet på ett förbud för Växjö kommun att tvångsansluta villaägare till kommunala fjärrvärmenätet är förenat med ett viteskrav på fem miljoner kronor som kan dömas ut om kommunen inte följer domstolens beslut.