Tidning1020x340

Stockholm hindrar utbyggnaden av förnybar geoenergi

2018-03-22

I en debattartikel publicerad hos Stockholmdirekt.se kritiserar tre branschorganisationer, företrädande både installatörer och borrare, Stockholm stads beslut att stoppa geoenergianläggningar.

Bakom debattartikeln står de tre branschorganisationerna Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation och Sveriges Avanti-Borrares Förening. 

Bakgrunden är att Stockholm stad under andra halvåret 2017 i praktiken införde totalstopp för att etablera nya geoenergianläggningar med bergvärme och bergkyla i kommunen. Kommunens skäl till borrstoppet ska enligt de tre branschorganisationerna ha varit att Exploateringskontorets tjänstemän ansåg att i en okänd framtid kanske Stockholm stad vill utföra tex en tunnelbana. Och då vill man inte ta hänsyn till några energibrunnar. 

"En hel bransch blev lamslagen och förlorade miljontals kronor. Enskilda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar såg ut att bli berövade möjligheten att investera i en förnybar energilösning som sparar pengar och ger kontroll över ekonomi", skriver man bland annat i debattartikeln. 

Man påpekar även att geoenergi så här långt har varit central i omställningen till ett hållbart samhälle, inte minst i utfasningen av olja som energikälla. Att Stockholm stad då vill stoppa utvecklingen av denna viktiga möjlighet är häpnadsväckande, säger man. 

Förhoppningen nu är att politikerna i Exploateringsnämnden noga sätter sig in i geoenergins bidrag i omställningen, innan de tar ett beslut som i grunden bara handlar om en teoretisk möjlighet att lättare bygga ut en eventuell tunnelbana i en fjärran framtid, avslutas debattartikeln.

Länk till artikeln