STI beviljas utbildning

2013-04-15

Kyl & Värmepumpföretagen vill gratulera Stockholms Tekniska Institut (STI) att de åter får nöjet att fylla på med kompetent personal till branschen genom sin 60 veckors utbildning i kyl- och värmepumpteknik.

Under höstens ansökningsomgång till Yrkeshögskolemyndigheten, fick kylbranschen relativt god utdelning då IUC fick sina två ansökningar för kyl & värmepumptekniker i Stockholm respektive Katrineholm beviljade. Även Härnösands kommun fick positivt besked att till hösten starta en 400 poängsutbildning, vilken förutom huvudmomentet kyl- och värmepumpteknik även kommer innehålla undervisning i kringsystem för att förbereda studenterna på samkörningar med gemensamma styr- och reglerfunktioner.

STI har däremot fått avslag två år i rad med något tvetydiga avslagsformuleringar.  När avslaget kom i januari hade ungefär 300 av totalt cirka 1100 ansökningar beviljats. Men regeringen sköt i ett senare skede till mer pengar, så att det gavs utrymme för ytterligare 35 utbildningar att beviljas, vilket motsvarar en ungefärlig ökning med tio procent. En omprövning gjordes och bland de 35 beviljade utbildningarna finner vi glädjande STI:s utbildning i kyl- och värmepumpteknik, som är en 300 poängsutbildning på totalt 60 veckor.

Eftersom beslutet kom så sent som i månadsskiftet mars/april, vill vi uppmana kylbranschen att sprida nyheten vidare till nära och kära så att utbildningen får många sökande. Utbildningen beräknas preliminärt starta vecka 35, och avslutas då vecka 51 år 2014. Starten kan komma att skjutas upp några veckor.  Sista ansökningsdag är den 15 maj.  
 
Kyl & Värmepumpföretagen passar givetvis på att gratulera STI för att de åter får nöjet att fylla på med kompetent personal till vår bransch, och vi är tacksamma för att YH-myndigheten tagit till sig informationen om branschens behov.