Stapeldiagram1020x340

Starkt tredje kvartal för värmepumpar

2017-10-27

Försäljningen av värmepumpar har ökat under hela 2017, så även under tredje kvartalet. Totalt ökade försäljningen med 13 % under kvartalet. Under årets första månader har det främst varit luft-vatten-värmepumpar och frånluftsvärmepumpar som haft en ökad försäljning, men under tredje kvartalet har även försäljningen av bergvärmepumpar tagit fart. 

Försäljningen av luft-vattenvärmepumpar fortsätter att öka och under tredje kvartalet har antalet sålda värmepumpar i detta segment ökat med 28%. Även försäljningen av vätska-vattenvärmepumpar har varit god under tredje kvartalet, en ökning med 12 %. Försäljningen av frånluftsvärmepumpar har ökat stadigt även om vi kan se en avmattning i försäljningsökningen, + 7 % under tredje kvartalet. 

Försäljningen uppdelad på olika produktslag:

  Q3  Ackumulerat (Q1-Q3)
Totalt  13% 10%
Luft-vattenvärmepumpar 28% 20%
Frånluftsvärmepumpar  7% 14%
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar)  12% 4%

Under tredje kvartalet har försäljningsökningen varit störst på marknaden för större fastigheter, med 28 %

- Intresset från fastighetsbranschen att satsa på värmepumpsteknik gör att vi förväntar oss ett fortsatt bra 2017, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Försäljningen uppdelad på villa och fastighet, Q3/ackumulerat:

  Villa Fastighet
Totalt  15% / 11%  28% / 16%
Luft-vattenvärmepumpar  37% / 28%  
Frånluftsvärmepumpar  7% / 14%  
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar)  13% / 4%  

Under årets tredje kvartal såldes värmepumpar för totalt 1,9 miljarder kronor i Sverige, vilket är 21 procent mer än samma period förra året. Totalt under året har värmepumpar till ett värde av 4,7 miljarder sålts.

För ytterligare information: Per Jonasson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, tel: 08-512 549 55, e-post: per.jonasson@skvp.se