norska vp foreningen1600x340

Stängda gränser inget hinder för nordiskt samarbete

2021-05-04

De stängda gränserna och den upplevda klyftan i samhället mellan oss och våra nordiska grannländer är inget som drabbat SKVP:s kansli nämnvärt. Tvärtom så har distansarbetet på flera sätt minskat avståndet, varpå de internationella samarbetena blivit alltmer förekommande. 

På SKVP har man nu påbörjat ett nära samarbete med våra norska kollegor på Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) då flertalet frågeställningar och utmaningar är desamma för de två föreningarna. Utöver regelbundet förekommande möten försöker föreningarna även hitta möjligheter att dela exempelvis bilder, redaktionellt material samt att samarbeta i frågor såsom utbildning, kompetens, köldmedier, energi och elfrågor. 

SKVP hoppas även snart kunna träffa, inte bara de norska värmepumpkamrater från NOVAP, utan även kollegorna från Danmark (VPF) och Finland (SULPU), kanske redan till hösten!