Penna_papper1270x340

Sök Ebbe Lyths Stipendium

2019-01-14

Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS) har instiftat ett stipendium som delas ut i två kategorier. Nu kan du skicka in din ansökan för ”bästa examensuppsatsen inom programmet kyl- och värmepumpteknik på YH under 2019” eller ”bästa examensarbete (masternivå) inom kyl- och värmepumpande tekniker under 2019”.  Stipendiet är på 30 000 kronor vardera för de två stipendiaterna. 

Så här går du tillväga:


1. YH - Bästa examensuppsatsen inom programmet kyl- och värmepumpteknik på YH under 2019

För att få vara med ska uppsatsen ha kommit till stiftelsen senast 2019-08-31.Uppsatsen ska även ha inlämnats till läroanstalten för bedömning, och godkänts? senast under augusti 2019. Sänd uppsatsen digitalt till info@kys.se eller per post till:

Kylbranschens Samarbetsstiftelse, Box 175 37, 118 91 Stockholm.

Bifoga intyg från skolan att uppsatsen är godkänd samt ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

2. Högskola/universitet - Bästa examensarbete (masternivå) inom kyl- och värmepumpande tekniker under 2019

Sänd ansökan  digitalt till info@kys.se eller per post till:

Kylbranschens Samarbetsstiftelses kansli, Box 175 37, 118 91 Stockholm, med motivering varför examensarbetet bör belönas, examensrapport samt kopia av betygsutdrag för godkänd examenskurs. Uppsatsen ska vara godkänd i Ladok senast under augusti 2019. Kontaktuppgifter som adress, postadress, e-postadress och telefonnummer ska vara med!

Vill du veta mer?

Stiftelsens ordförande Björn Runemar, bjorn.runemar@telia.com, svarar gärna på frågor.

Övrigt

Stipendiet har fått sitt namn efter Ebbe Lyth för hans stora insatser inom kyl- och värmepumpbranschen.

Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS) har dessa huvudmän: Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Svenska Kyltekniska Föreningen och Kyl & Värmepump Importörerna. KYS hemsida: www.kys.se