solar

Slopat krav på bygglov för solenergianläggningar

2018-08-30

Från och med 1 augusti 2018 behövs det inte längre bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångar inom detaljplanerat område förutsatt att de monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial och följer byggnadens form.

Huruvida solenergianläggningar krävt bygglov eller inte har tidigare varierat från kommun till kommun. I de kommuner där bygglov krävts har därmed bygglovet varit ett tydligt hinder för de som velat installera solenergi. Riksdagen röstade därför den 13 juni igenom en ändring i plan och bygglagen som innebär ett undantag i kravet på bygglov för just solenergianläggningar.

Undantaget gäller dock inte uppvinklade solceller och solpaneler eller sådanna som är integrerade i byggnaden, exempelvis takplattor med integrerade solceller. Bygglov kommer även fortsättningsvis krävas för solenergianläggningar på byggnader inom områden som klassas som särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov kommer även krävas för solcellsinstallationer inom områden som är av riksintresse för totalförsvaret. Kommunen har dessutom rätt att införa krav på bygglov i framtida detaljplanerade områden. 

"Riksdagens beslut är glädjande då det tar bort ett extra hinder för de som faktist vill investera i en solenergianläggning. Jag hoppas att detta kommer att öka intresset för solenergi och att det öppnar upp möjligheter även för våra värmepumpinstallatörer. När vår bransch rör sig allt mer mot en utbytesmarknad med mindre marginaler kan vi inte missa chansen som intresset för solenergi innebär", säger Morgan Willis på SKVP.

Läs mer om undantaget på Boverkets hemsida.