NYHET_kompetenskoll_hand_dator

SKVP svarar på Naturvårdsverkets förslag

2015-05-22

Den 11 maj var sista dagen att svara på den remiss som Naturvårdsverket lämnat som förslag till ny svensk f-gasförordning. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har under över ett års tid arbetat hårt tillsammans med branschens alla aktörer för att se över de konsekvenser som den nya europeiska lagstiftningen kommer innebära. Den europeiska f-gasförordningen är grunden för den svenska lagstiftningen men det finns svenska särregler som behandlas i den svenska f-gasförordningen. De viktigaste delarna i förslaget kan sammanfattas enligt följande:

 • Bestämmelser om ozonnedbrytande ämnen lyfts ur till en egen förordning
 • Företagscertifikat införs för mobilsidan
 • Utökning av behörighetsområde för mobil luftkonditionering i fordon (upp till 20 ton CO2e) för personer med Kategori V
 • Benämningen enhetsaggregat ersätts med hermetiskt sluten utrustning
 • Föranmälan till miljöförvaltningen, 10 kg ersätts med 14 ton CO2e
 • Rapportering till miljöförvaltningen, gränsen 10 kg ersätts med 14 ton CO2e
 • Uppdateringar i miljöbalken och i förordningen om miljösanktionsavgifter (MSA)

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen ställer sig positiva till förslaget i stort men har lämnat en del synpunkter varav de viktigaste är:

 • Återanvändning av återvunnet (avtappat) köldmedium – får endast göras om köldmediets kvalitet kan verifieras. Annars får köldmediet endast användas i samma system det avtappats från eller skickas för destruktion
 • Krav på förebyggande underhåll i samband med periodisk läckagekontroll
 • Införande av kontrollmånad vid periodisk läckagekontroll istället för som idag ett specifikt datum (365-dagars regeln)
 • Upprättande av ett nationellt elektroniskt register dit all rapportering sker i stället för till varje kommuns miljöförvaltning.
 • Tydligt ställda kompetenskrav för arbeten med alternativa köldmedier (ej f-gaser)
 • Förändringar av miljösanktionsavgifter (MSA) så att överträdelsens art blir proportionerlig. Hårdare avgifter för t ex att inte ha certifikat och att inte rapportera. Lägre avgifter för att inte ha skickat in årligt intyg eller att vara ringa försenad med kontroll eller rapportering.’

Önskar du läsa vårt svar i sin helhet finner du det här:  Remisser & Brevsvar.