Huvudentré - Main Entrance

SKVP storsatsar på Nordbygg 2016

2015-10-27

Den 5-8 april 2016 arrangeras Nordbygg, som är Nordens största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen. Precis som senast det begav sig kommer Svenska Kyl & Värmepumpföreningen att genomföra en hel del aktiviteter i och kring sin monter. Bland annat kommer det uppskattade Entreprenörstorget tillbaka. Aktiviteten där vi ger utrymme i montern för våra medlemmar att möta kunder och affärskontakter.

En annan mycket uppskattad aktivitet som återkommer är ”Fastighetsdagen”. Onsdagen den 6 april viker vi för temat fastighetsvärmepumpar. Det vi önskar uppnå är att locka en ny besökargrupp, nämligen små och medelstora fastighetsägare och bostadsrättsföreningar till mässan.

- Vi vet att intresset för värmepumpar är stort bland fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi vet också att man anser frågan ganska komplex, det handlar om mycket pengar och det är svårt att komma till beslut. Det här tänkte vi försöka råda bot på – genom att bjuda in till Fastighetsdag, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

- Tillsammans med ett begränsat antal tillverkare och installatörer pratar vi teknik, upphandling, avtal och ekonomi under ett seminariepass på förmiddagen. Syftet är att ge information och inspiration för att komma igång med sina projekt och fatta välgrundade investeringsbeslut. Detta avrundar vi sedan med en gemensam lunch. Hela arrangemanget är kostnadsfritt att delta i och vi har i dagsläget inte satt någon begränsning för hur många som kan anmäla sig, fortsätter Per. 

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ges en unik möjlighet att fördjupa sina kunskaper kring vad man bör tänka på i samband med nyinstallation eller byte av uppvärmningssystem. För de frågor eller funderingar som dyker upp finns experter och företag på plats redo att vägleda rätt. Den efterföljande mingel-lunchen ger samtidigt möjligheten att på ett avslappat sätt knyta värdefulla kontakter med pålitliga och kompetenta tillverkare och installatörer inom värmepumpområdet.

Nyheter för 2016
En nyhet för 2016 är att SKVP kommer att arrangera en Myndighetsdag under en eftermiddag i direkt anslutning till Fastighetsdagen, det vill säga på eftermiddagen den 6 april. Syftet är att skapa ett forum för SKVP och myndigheter med koppling till kyl- och värmepumpbranschen. Detta för att diskutera nya regler, f-gasförordningen, förändringar och behov i branschen samt att underlätta det dagliga arbetet för alla inblandade parter.

- Det råder stor osäkerhet i många kommuner och där kan SKVP och dess medlemsföretag hjälpa till. I och med genomförandet av en Myndighetsdag kan vi skapa ännu bättre dialog mellan bransch och myndigheter som förhoppningsvis resulterar i beslut som underlättar företagens dagliga verksamhet samtidigt som de är optimala för myndigheterna, säger Per Jonasson.

Ytterligare ett nytt inslag under Nordbygg 2016 är att tisdagen blir Installationsdag. Tillsammans med VVS Företagen, Säker Vatten, Isoleringfirmornas förening, Svensk Ventilation, EIO, Svensk Automation samt Entreprenörföretagen kommer SKVP att göra tisdagen till en dag med mycket att erbjuda den som är verksam inom installationssektorn. Under den här dagen kommer vi att visa vad installationsbranschen står för i form av kunskapsseminarier om ny teknik och om lagar och regler.