Almedalen_RegionGotland1020x340

SKVP i Almedalen - engagerar sig i samhällsutvecklingen

2016-06-22

Foto: Region Gotland

För att kunna göra samhällsförbättringar är det viktigt att personer i beslutsfattande positioner håller sig informerade om vilka områden som bör förbättras, och vilka åtgärder som är lämpliga att vidta. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har goda kontakter med myndigheter och andra verkställande organ. Men när det gäller att aktivt förändra de offentliga delarna av samhället behöver informationen nå folkvalda politiker. Därför medverkar SKVP på Almedalsveckan.

Under Almedalsveckan kan politiker föra dialog med företag och intresseorganisationer och förbättra möjligheten till god samhällsutveckling. Men, det är många som slåss om politikernas uppmärksamhet. I år är det över 3000 officiella programpunkter och därutöver även slutna tillställningar.

Var hittar du SKVP?

Tisdagen den 5 juli klockan 14 – 14.50 deltar Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, i ett seminarium kring de kommande energihushållningskraven för nära-nollenergibyggnader, NNE, i Boverkets Byggregler. ”Har bygg- och installationsbranschen lösningar redan idag, eller måste de uppfinnas?”

- Kommande byggregler kommer ha en mycket stor påverkan på framförallt vår värmepumpindustri. Vissa delar i remissen som Boverket sände ut i våras är rent fientliga mot framförallt frånluftsvärmepumpar. Det är därför viktigt för branschen att dessa felaktigheter kommer till politikernas kännedom, säger Per Jonasson.

Medverkar gör även representanter för Boverket, Energirådgivarna, Stockholms stad och företag i byggsektorn. Arrangör för seminariet är Svensk Ventilation, Energieffektiviseringsföretagen, Byggmaterialindustrierna, Energirådgivarna.

Onsdagen den 6 juli klockan 10.00 – 10.50 deltar Henrik Brengesjö, utbildningsansvarig för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, i ett seminarium kring yrkeshögskolan rubricerat ”Varför satsar vi inte mer på den utbildningsform som säkrast leder till jobb?”

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen är arrangör av detta seminarium tillsammans med Svensk Ventilation och Installatörsföretagen. 

Samhället har ett stort behov av nya bostäder och en av flaskhalsarna är bristen på rätt utbildad personal. Yrkeshögskoleutbildad personal är den mest efterfrågade gruppen hos företagen inom Installationssektorn, vilket innebär att det behövs fler utbildningsplatser på yrkeshögskolan om vi ska lyckas att bygga dessa nya bostäder.

- Att markant öka antalet utbildningsplatser på yrkeshögskolan är både samhällsekonomiskt positivt och viktigt för nyrekryteringen inom installationssektorn, inte minst inom kyl- och värmepumpbranschen, säger Henrik Brengesjö. 

Medverkande i onsdagens seminarium är även Thomas Persson, Generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan, riksdagsledamöter från utbildningsutskottet representerande olika partier och representanter för Svenskt Näringsliv, Svensk Ventilation, Installatörsföretagen och Yrkeshögskoleförbundet. 

Ni som är i Visby under Almedalsveckan är varmt välkomna att besöka seminarierna. De går av stapeln i Svensk Ventilations trailer som står på kajplats H606, Holmen Visby Hamn.