NYHET_Pärmar

SKVP - En aktiv remissinstans

2015-05-19

Under våren har flera viktiga remisser gått ut som rör vår bransch. SKVP intar en aktiv roll för att besvara dessa remisser, både när vi blir inbjudna som remissinstans men även när remisserna når oss från annat håll. Vi har bland annat gett ett utförligt svar på Naturvårdsverkets remiss kring författningsändringar knutna till den nya F-gasförordningen. Vi arbetar även aktivt med att tydligt framföra våra budskap, tolkningar och synsätt när det uppkommer diskussioner kring frågor som rör vår bransch. Vi lägger upp alla våra officiella remissvar, brevsvar samt ställningstaganden på vår hemsida. Du finner dem under Remisser & Brevsvar