Graf2_1270x340

Skriande behov av personal – fortsatt högkonjunktur

2019-04-01

Med de orden kan man summera resultatet av de intervjuer som analysföretaget Industrifakta AB nyligen genomfört med ett drygt 40-tal av föreningens medlemsföretag.

Lite mer i detalj svarar våra medlemmar att de omedelbart skulle kunna nyanställa tekniker motsvarande 20% av nuvarande arbetsstyrka. I antal motsvarar det ca. 1200 personer, den högsta siffran som någonsin uppmätts. På fem års sikt ser man ett behov att anställa närmare 3000 personer, eller 600 personer per år. Även det högre än någonsin tidigare.

Samtidigt ser högkonjunkturen ut att bestå för vår bransch då ingen av de tillfrågade företagen ser någon minskning i efterfrågan från sina kunder. I stället ser hela 4 av 10 en ökning i efterfrågan medan övriga 6 av 10 förväntar ett oförändrat marknadsläge.

Rapporten går att läsa i sin helhet på föreningens hemsida om man är inloggad som medlem. Du hittar rapporten under "Konjunkturrapporter 2019".