Skräddarsydda kurser för kyl- och värmepumptekniker

2013-06-19

I samband med den högaktuella diplomeringen av kyl- och värmepumptekniker har ett antal skräddarsydda kurser nu tagits fram. Varför ta fram nya kurser när det redan finns så många olika kurser att gå? Bakgrunden är att när önskemål om en auktorisation av företag och diplomering av tekniker kom upp, gjordes en inventering av dels vilka kompetensbehov våra medlemsföretag efterfrågade och dels en genomgång av vilka områden de befintliga utbildningarna täcker. Ska vi lyfta kompetensen och därmed möta den efterfrågan som finns på marknaden hittade vi fem områden som behöver prioriteras. Kurserna vänder sig i första hand till tekniker ute på fältet som har kunskaper motsvarande yrkeshögskoleutbildning (Yh) och som har några års arbetslivserfarenhet. Kurserna blandar teori och praktik där de teoretiska delarna är så praktiskt orienterade som möjligt, just för att vi vänder oss till tekniker på fältet. De fem områden som kurserna täcker är:

- Styr- och reglerteknik
- Systemkunskap
- Prestandakontroll, mätteknik
- Energieffektivisering, driftoptimering
- Affärsmannaskap för tekniker

Här följer en kort beskrivning av kursinnehållen.

Styr- och reglerteknik
Kursen ger eleverna kunskap i ny modern styr- och reglerteknik som blir allt vanligare idag på anläggningar i och med införande av regulatorer och elektroniska expansionsventiler. Inledningen på kursen består av en snabb repetition av grunderna i styr- och reglerteknik för att sedan inrikta sig på de  förbättringsmöjligheter som blir möjliga med denna moderna teknik och hur den används rent praktiskt. Eleverna lär sig också hur man på distans övervakar och reglerar olika anläggningar. Praktiska övningar varvas med teoripass. Eleverna som går denna kurs förväntas ha erforderliga kunskaper i ellära och en viss vana att läsa el- och flödesscheman.
Kurslängd: 2 dagar

Systemkunskap
Huvudsyftet med denna kurs är att eleverna efter genomgången kurs skall förstå en fastighets olika systemdelar och deras funktion på såväl kalla som varma sidan. Kursen skall ge övergripande kunskap hur de olika systemen påverkar varandra och skall genom praktisk övning visa vad som sker i systemen. De systemdelar som behandlas är köldbärarsystem, kylmedelsystem, köldmediesystem, värmesystem inklusive varmvatten samt ventilation. Kursen skall även ge praktiska tips om hur vanliga fel undviks eller indikeras och avhjälps. Kursen skall ge eleverna kompetens enligt Svensk Kylnorm, Faktablad 11 Systemkunskap och de delar som har märkts med god respektive detaljkunskap. 
Kurslängd: 2 dagar

Prestandakontroll, mätteknik
Bakgrunden till att kursen finns är de krav på mätning på olika anläggningar som beskrivs i Svensk Kylnorm, Faktablad 11 Energieffektivitet samt Faktablad 12. Kursen ger eleverna kunskap om hur mätning praktiskt genomförs på hela anläggningar och kunskap i hur mätresultaten analyseras. Praktiska övningar genomförs både med traditionella mätmetoder som med Clima Check. Mätningarna skall vara grund för de energiförbättrande åtgärder som bör föreslås kunderna som lönsamma förbättringar av befintliga anläggningar. Kursen sker i nära samarbete med kursen i energieffektivisering - driftoptimering.
Kurslängd: 2 dagar

Energieffektivisering - driftoptimering
Kursen ger eleverna kunskaper om lönsamma förbättringarna som minskar energibehovet och därmed driftkostnaden på befintliga anläggningar. Eleven lär sig de beräkningsmetoder som används vid utvärdering så att han/hon kan föra en dialog med kunden/beställaren, samla in nödvändiga uppgifter för att sedan kunna lämna förslag på lönsamma åtgärder. Eleven lär sig även värdera om delar i en anläggning av åldersskäl bör bytas för att ge god tillgänglighet i kombination med energibesparing. Kursen ger praktiska exempel på genomförda förbättringar, hur de genomförs och hur resultatet ser ut.
Kurslängd: 2 dagar

Affärsmannaskap för tekniker
Denna kurs genomförs som ett endagars seminarium (kan ske ute hos företaget om så önskas)  och inriktas på att gå igenom de för en tekniker viktigaste delarna inom ekonomi, affärsjuridik och praktiska kommunikationsmedel som på det sättet höjer teknikerns värde och kompetens.
Kurslängd: 1 dag

Hur vet jag vilken kurs jag bör gå?
Om man efter att ha läst kursbeskrivningen, känner sig osäker på sin egen kunskapsnivå inom de olika områdena, bör man göra det framtagna provet för självskattning, KOMPETENSKOLLEN. KOMPETENSKOLLEN är ett webbaserat prov som man beställer i KV-företagens webbshop. KOMPETENSKOLLEN baseras på en frågebank där ett antal frågor inom varje område tagits fram. 70% av frågorna kommer från det material som tillhandahålls under kurserna och övriga 30% består av frågor som motsvarar kunskapskraven på Yh-utbildningen. Resultatet på KOMPETENSKOLLEN ger direkt svar på vilka områden man behärskar och vilka områden man kan förbättra sina kunskaper inom. KOMPETENSKOLLEN är uppbyggd på samma sätt som det diagnostiska provet som man kan göra för att testa sina kunskaper för F-gascertifieringen. KOMPETENSKOLLEN beräknas vara tillgängligt i webbshopen under juli månad. Testa dig själv och se vad du kan! Går det bra kan du ju alltid berätta det för chefen också.

Hur gör jag om jag vill diplomera mig?
Klarar man KOMPETENSKOLLEN har man goda chanser att klara Diplomeringsprovet som tillhandahålls av Incert. Vill du anmäla dig till Diplomeringsprovet går du in på Incerts hemsida www.incert.se för att få information om hur du går tillväga.