NYHET_skolSM_Yrke_karriarRGB

Skol-SM avgörs i Trollhättan

2015-03-23

Årets skol-SM i kyl- och värmepumpteknik kommer att hållas den 11 – 12 maj. Värdskola är Nils Ericsonsgymnasiet i Trollhättan. Tävlingen hålls varje vår och är öppen för tredjeårselever på gymnasiets VVS- och fastighetsprogram. Intresset att ställa upp i tävlingen har ökat de senaste åren. Detta år är det tretton elever som tävlar. För första gången har vi en elev som gått lärlingsversionen av gymnasieutbildningen med i tävlingen. Det är en möjlighet för elever på mindre orter, där det inte finns underlag för hela kyl-klasser, att ändå få utbildning inom kyl- och värmepumpteknik genom att vara ute på ett branschföretag tre dagar i veckan.

Av naturliga skäl är det nästan bara de elever som går inriktningen kyl- och värmepumpteknik som ställer upp, men någon enstaka VVS-elev med kylkunskaper kan förekomma. Tävlingen består av ett teoretiskt och ett praktiskt prov med uppgifter som ingår i en kyl & värmepumpmontörs vardagsarbete. Det praktiska provet sker den 12 maj, och alla nyfikna är välkomna att komma och titta. I år kommer bland annat gymnasieelever från Borås på besök.