reparation

Skatteverkets ställningstagande gällande rotarbete vid reparation

2016-09-06

Med anledning av Kammarrätten i Jönköpings dom 2016-08-11, mål nr 1454-16 avseende rätt till skattereduktion för reparation av värmepump har skatteverket nu publicerat ett ställningstagande gällande rotavdrag vid reparation.

Skattereduktion för rotarbete medges för reparation av sådana maskiner och inventarier som är fast monterade i bostaden och vars funktion är nödvändig för att förse bostaden med värme och vatten. Det står därmed klart att reparation av värmepump är rotavdragsgrundande. Arbetskostnad för översyn och kontroll av värmepump är dock att jämställa med service och är därför inte rotavdragsgrundande. Tänk på att rotavdraget enbart gäller arbetskostnad och inte material eller dylikt. Notera även att SKVP:s schablon inte gäller vid reparation av värmepump.

Du kan ta del av skatteverkets ställningstagande här.