radhus_1270x340

Skatteverket: Schablonen gäller ej för bostadsrätter

2020-11-23

ROT-avdrag kan ges till för installation av värmepump i en bostadsrätt precis som det kan ges för äganderätter. Det kan exempelvis bli aktuellt i radhus som ägs som bostadsrätt eller installation av luftkonditionering i lägenheter. Vilken del av arbetet man kan få avdrag för skiljer sig dock åt mellan bostadsrätt och äganderätt. I lagen om skattereduktion för hushållsarbete (2007:346, 4b§, 2pkt) framgår tydligt att det enbart är arbete inuti bostadsrättslägenhet som är ROT-avdragsgrundande. Arbete som utförs utanför bostadsrättens väggar är således inte avdragsgrundande. Detta påverkar de flesta typer av värmepumpinstallationer då arbetet delvis sker utanför lägenhetens väggar. Att avgöra vilka arbetsmoment som sker ute respektive inne kan i flera fall vara svårt att avgöra. Det blir en bedömningsfråga som tyvärr öppnar för fusk.

SKVP har föreslagit för skatteverket att implementera en schablonmässig fördelning över mängden arbete inne respektive ute. Skatteverket har tyvärr valt att inte godta någon sådan schablon. De har även förtydligat att den schablon som branschen haft sedan 2009 enbart gäller småhus och inte bostadsrätter. Det är därmed viktigt att du inte använder dig av branschens schablon vid installation i bostadsrätter samt att du är noga med att anteckna fördelningen mellan arbete inne respektive utanför bostadsrättens väggar. Skatteverket gör en strikt tolkning vad gäller gränsen för lägenheten vilket innebär att exempelvis arbete på balkong eller fasad sker utanför lägenheten och därmed inte är avdragsgrundande. 

Viktigt
Vid installation i en bostadsrätt:

  • Skall du inte använda dig av branschen schablon
  • Bör du notera fördelningen av arbete inne respektive utanför bostadsrättens väggar

Även om skatteverket inte godtagit en schablonmässig fördelning av arbete inne respektive utanför lägenheten anser SKVP att en rimlig fördelning av arbete bör ligga på ca 80% inuti lägenheten och 20% utanför för nyinstallation av luft-luft, luft-vatten och vätska-vattenvärmepumpar. Observera att detta enbart är vår bedömning och att skatteverket kan göra en annan bedömning kring huruvida fördelningen i det enskilda fallet är rimligt eller inte.