TeknikerVP1270x340

Skatteverket ändrar sig - ROT-schablonen gäller vid utbyte

2020-03-10

Ända sedan 2009 har värmepumpbranschen använts sig av en ROT-schablon för beräkning av ROT-avdrag vi helentreprenader. Schablonen har varit en pusselbit för att stävja fusk med ROT-avdrag i branschen och har generellt varit mycket uppskattad av både installatörer och kunder. Då det rådde oklarhet ibland installatörerna huruvida schablonen kunde användas vid utbyte av värmepump försökte SKVP under 2016 begära ett förtydligande där vi även förespråkade att schablonen borde gälla även vid utbyte. Skatteverket var då tydliga med att de inte tänkte acceptera användandet av schablonen vid utbyte.

Då vi nyligen uppmärksammat att schablonen ändå används av vissa installatörer vid utbyte och det därmed skapat osäkerhet och frustration hos de som försöker följa reglerna valde vi att ta upp diskussionen på nytt med Skatteverket. Skatteverket valde då att ompröva sin inställning och beslutade därefter att godkänna användandet av schablonen även vid utbyte.

Schablonen kan, och bör, hädanefter användas även vid utbyte. Procentsatserna förändras inte utan det är samma som gäller vid nyinstallation, dvs att arbetskostnaden schablonmässigt kan beräknas till 35 procent för vätska-vattenvärmepumpar (berg, jord, grundvatten, sjövatten) samt 30 procent för luftvärmepumpar (luft-luft, luft-vatten och frånluft). Precis som vid nyinstallation kommer det för utbyte att krävas beräkningsunderlag ifall att ROT-avdraget överstiger schablonen.

"Med fler och fler utbyten förenklar de nya riktlinjerna enormt för installatörerna då de kan använda schablonen precis som de gjort de senaste 10-åren. Dessutom undviker vi att komma tillbaka till de problem med fusk som var anledning till schablonen ifrån första början.", säger Morgan Willis, Teknisk Expert på SKVP.

De nya riktlinjerna gäller även solvärmesystem, vedpannor, gas-, olje-, el- eller pelletspannor. Där gäller dock andra nivåer på schablonerna.

Du kan läsa mer om de nya riktlinjerna ibland Skatteverkets rättsvägledningar